Zastosowania zużytych akumulatorów

Akumulatory to jedne z najbardziej problematycznych odpadów, jakie generowane są praktycznie w każdym gospodarstwie domowym oraz przemyśle. Z tego artykułu dowiesz się, jakie zastosowanie znajdują zużyte akumulatory.

zniszczony i zużyty akumulator

Zużyty akumulator oddaj na skup

Zgodnie z przepisami prawa zużyte i zniszczone akumulatory klasyfikowane są jako złom. Dotyczy to przede wszystkim akumulatorów wykonanych z ołowiu. Trzeba pamiętać, że każdy tego rodzaju odpad jest niebezpieczny i szkodliwy dla środowiska oraz ludzi, ponieważ zawiera w sobie wiele groźnych substancji, takich jak kwas siarkowy, ołów, rtęć czy kadm. Obudowa jest tak wykonana, aby nie stanowić żadnego zagrożenia dla człowieka. Jednak przy nieodpowiednim składowaniu zużytej baterii trujące pierwiastki mogą przedostawać się do środowiska. Substancje te, gdy przedostają się do gleby, wykazują bardzo negatywny wpływ na organizmy żywe, mogą zaburzać procesy zachodzące w wodzie oraz zakłócać rozwój roślin.

Nie można więc składować tych odpadów ani na wysypiskach komunalnych, ani tym bardziej na nielegalnych “dzikich” wysypiskach. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych wycieków. Warto przy tym pamiętać, że związki wykorzystywane w akumulatorach nadają się do recyklingu i mają sporą wartość. Dlatego warto przekazać zużyte baterie do utylizacji lub przetworzenia. To najlepszy sposób, aby chronić środowisko i naturalne złoża różnych surowców stosowanych przy produkcji akumulatorów.

Najłatwiejszym rozwiązaniem jest oddanie akumulatora na skup akumulatorów. Tam odpady tego rodzaju są odpowiednio gromadzone i przechowywane. Pozbędziesz się problemu w postaci niepotrzebnego odpadu i zarobisz.

Czym jest recykling akumulatorów?

Recykling akumulatorów to najlepszy sposób na odzyskanie i ponowne wykorzystanie surowców użytych podczas pierwotnej produkcji. Recykling polega na zbiórce i segregacji pozyskanych odpadów. Baterie segregowane są ze względu na rodzaj oraz występujące w nich związki chemiczne. Dopiero w kolejnym etapie z zastosowaniem odpowiednich procesów technologicznych możliwe jest odzyskanie cennych pierwiastków i substancji w celu ponownego ich użycia.

Recykling akumulatorów może być wykonywany wyłącznie przez profesjonalne przedsiębiorstwa specjalizujące się w tym zakresie, a więc posiadające wykwalifikowanych fachowców i odpowiedni sprzęt.