Wszystko co powinieneś wiedzieć o niszczeniu dysków twardych

Najogólniej rzecz ujmując, dyski twarde to nośniki, na których gromadzone są informacje, w tym również te poufne. W momencie wygaśnięcia uprawnień do posługiwania się danymi, konieczne jest zniszczenie dysku. Trzeba jednak pamiętać, że urządzenie to wchodzi w zakres tzw. elektrośmieci, a co za tym idzie, należy je utylizować w odpowiedni – ściśle określony – sposób.

dysk twardy

Słowem wstępu

Trzeba zaznaczyć, że niszczenie dysków twardych nie jest kwestią wyboru, a koniecznością, która została uregulowana prawnie. Istnieją przepisy, zarówno polskie, jak i europejskie, które normują omawiane tutaj zagadnienie. Sprawę traktuje się dwuaspektowo. Z jednej strony chodzi o tzw. ochronę danych osobowych, które mogą być przechowywane na dyskach, z drugiej zaś o prawidłową utylizację elektrośmieci.

Definitywne i nieodwołalne

Kluczowym w niszczeniu dysków twardych jest to, aby informacje na nich zawarte były usunięte w taki sposób, aby niemożliwe było ich ponowne odtworzenie. Zanim więc jedna firma zutylizuje urządzenie, inna powinna usunąć z niego – w sposób trwały – wszelkie poufne dane. Osoby, które zaniedbają tę kwestię i doprowadzą do wycieku poufnych informacji, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Niszczenie dysku twardego – komu zlecić?

Utylizację dysku twardego, z którego usunięte zostały wszelkie dane, należy zlecić profesjonalnej firmie posiadającej niezbędne uprawnienia i certyfikaty. Najczęściej jej przedstawiciele samodzielnie odbierają tego typu śmieci i transportują je do siedziby przedsiębiorstwa. Na miejscu wszystkie szkodliwe odpady są niszczone. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz wiedzy i doświadczeniu, możliwe jest skuteczne zutylizowanie szkodliwych odpadów.

Pamiętaj!

Pamiętaj, że niszczenie dysku twardego nie polega na samodzielnym uderzaniu młotkiem w urządzenie lub paleniu w wielkim piecu, który stoi na środku Twojej firmy, ale przekazaniu go w ręce fachowców, którzy w sposób bezpieczny dla środowiska, pozbędą  się problemu.