Utylizacja sprzętu komputerowego – na czym polega?

Ciągle postępujący rozwój technologiczny sprawia, że zdecydowana większość otaczających nas przedmiotów zawiera w sobie elektronikę. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych konstrukcji, dają one wiele możliwości, niemniej szybko ulegają awariom i – równie szynko – stają się bezużyteczne. Do ich produkcji wykorzystywane są surowce, które nie podlegają rozkładowi. Pozostawienie ich samym sobie może prowadzić do wydzielania się szkodliwych – dla ludzkiego zdrowia i środowiska – związków chemicznych.  Jak utylizować elektrośmieci?

sprzęt przed utylizacją

Utylizacja – kilka podstawowych informacji

Najczęściej, do utylizacji opadów elektrycznych i elektronicznych, wykorzystuje się procesy separacji fizycznej i obróbki mechanicznej. Pierwszy etap prac, to demontaż urządzenia na mniejsze części i segregacja na pojedyncze kategorie, takie jak: tworzywa sztuczne, metale, materiały niebezpieczne, szkło itp. Szalenie istotne jest oddzielenie fragmentów, które można powtórnie wykorzystać od tych, które nie klasyfikują się do recyklingu.

Metody separacji

Metody separacji wykorzystywane są do oddzielenia poszczególnych grup surowców z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Wyróżniamy separację elektrostatyczną, magnetyczną oraz prądowo-wirową, dzięki której możliwe jest odzyskanie żelaza, metali zależnych i niemetali. Wynikiem dalszych zabiegów separacyjnych jest otrzymanie różnych rodzajów surowców, takich jak np. miedź, złoto czy aluminium, które poddawane odpowiednim procesom przetwarzania, są gotowe to ponownego wykorzystania.

Recykling – dlaczego jest tak istotny?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista i bardzo prosta. Szybki postęp technologiczny i gwałtowny rozwój gospodarki sprawiają, że rynek sprzętu elektronicznego jest obecnie bardzo przesycony. Najogólniej rzecz ujmując oznacza to, że każdy potencjalny użytkownik danego sprzętu elektronicznego już go posiada. Producenci, aby utrzymać sprzedaż na niezmiennie wysokim poziomie, zmuszeni są do wprowadzania, coraz to bardziej zaawansowanych technologii. Wynikiem takich działań jest bardzo szybka rotacja produktów. Szacuje się, że przecięty użytkownik wymienia komputer co cztery lata, a telefon co dwa. Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwala ograniczyć zużycie surowców potrzebnych do ich produkcji.