Niszczenie danych z komputerów a przepisy RODO

Niszczenie danych obejmuje zarówno niszczenie fizycznych nośników, jak i usunięcie danych zapisanych na twardych dyskach czy innego rodzaju pamięci elektronicznej. Zasady przetwarzania, przechowywania oraz niszczenia danych regulują przepisy unijne znane pod nazwą RODO. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób należy je usuwać. 

 

klawisz delete na klawiaturze

Jak RODO reguluje przepisy o niszczeniu danych elektronicznych?

Usuwanie danych zapisanych na komputerze to obowiązek każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Konieczność ta wynika z zasady ograniczenia przechowywania i minimalizacji. Zgodnie z nimi, dane osobowe mogą być przechowywane jedynie przez okres, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz wyłącznie w zakresie, jaki jest dla niego konieczny. W przepisach określono 6 nośników danych, z których należy je usunąć, w tym: płyty CD/DVD, karty pamięci czy dyski twarde. W myśl zasady tego rozporządzenia, dane osobowe powinny zostać zutylizowane w sposób, który uniemożliwia ich ponowne odtworzenie. Dokument nie wskazuje natomiast konkretnej metody, jak je zniszczyć, pozostawiając swobodę wyboru.

 

Dlaczego warto zlecić usuwanie danych firmie zewnętrznej?

Niszczenie danych wrażliwych to odpowiedzialna praca, której nieprawidłowe wykonanie wiąże się z karami finansowymi. Profesjonalne firmy zajmujące się niszczeniem danych osobowych z nośników pamięci to przede wszystkim pewność, że czynność ta zostanie przeprowadzona w sposób zgodny z wszelkimi procedurami wynikającymi z przepisów prawa. Aby proces przebiegł właściwie, przed przekazaniem danych należy podpisać z wykonawcą stosowną umowę. Firmy świadczące tego rodzaju usługi dysponują odpowiednimi środkami technicznymi potrzebnymi do usuwania dokumentów zgodnie z przepisami RODO.