Jakie elementy elektroniki są przyjmowane w skupie złomu?

Złom elektroniczny są to urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich części, które nie nadają się do dalszego użytku. Elektrośmieci dzielone są na różne kategorie w zależności od rozmiaru i rodzaju zastosowania. Muszą być przekazywane do recyklingu, ponieważ zawierają rtęć, kadm, ołów, chrom, metale niebezpieczne dla środowiska. Pod żadnym pozorem nie wolno ich wyrzucać do śmietników.

elektroniczne śmieci

Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne są zagrożeniem dla środowiska, ponieważ zawierają rtęć, kadm, ołów, chrom, które są odpadem niebezpiecznym. Jeśli przedostaniu się do powietrza, gleby czy wód gruntowych lub powietrza, powodują zanieczyszczenie. Skup złomu Ago Recykling przyjmuje: elektronikę i podzespoły komputerowe: płyty główne i elektroniczne; karty pamięci i rozszerzeń; procesory, dyski twarde, zasilacze, napędy, laptopy, telefony komórkowe, tablety. Złom elektroniczny jest dzielony na różne kategorie w zależności od rozmiaru i rodzaju zastosowania. Urządzenia zawierają: żelazo, aluminium, miedź, złoto i srebro, czyli cenne metale.

 

Jak oddać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do skupu?

Każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny ma określony czas używalności, po którym staje się odpadem. Jego użytkowanie zależy od wielu czynników, rodzaju urządzeń, klasy oraz jakości. Starzenie się produktów jest jednak nieuniknione. Przedmioty uszkodzone, niekompletne i niesprawne, są zwykłym złomem. Nie wolno ich, pod karą grzywny wyrzucać do śmietnika. Zgodnie z unijną dyrektywą muszą być zutylizowane w odpowiednich warunkach tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska. Jeśli więc sprzęt nie nadaje się do dalszego użytku, musimy go przekazać do sklepu lub bezpośrednio do skupu. Firmy zajmujące się recyklingiem, odbiorą elektrośmieci, po wcześniejszym umówieniu się na termin. Odzyskują z nich część surowców, czyli rzadkie metale, przy wykorzystaniu odpowiednich technologii.