Jaka przyszłość czeka elektrośmieci?

Zużyty sprzęt elektroniczny ma negatywny wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie, dlatego jego utylizacja została poddana przepisom prawnym. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie poszczególnych części z elektrośmieci i ich ponowne wykorzystanie. Aby dowiedzieć się więcej na temat recyklingu, przeczytaj poniższy artykuł.

 

zużyty sprzęt elektronicznyNa czym polega utylizacja sprzętu elektronicznego?

Utylizację elektroodpadów regulują odpowiednie przepisy. Nakładają one obowiązek odpowiedniej segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakazują wyrzucania z odpadami mieszanymi pod rygorem kary finansowej. Aby określić, jaki sprzęt podlega obowiązkowi specjalnej utylizacji, producenci muszą oznaczać towar specjalnymi piktogramami. Informują one, że dany produkt jest materiałem niebezpiecznym. Niepotrzebne i zepsute sprzęty można więc oddać do skupu zużytej elektroniki, który posiada pozwolenie na przyjmowanie elektrośmieci, wymienić je w sklepie z elektroniką, kupując nowy produkt lub oddać do właściwej jednostki PSZOK odpowiedzialnej za proces odzysku.

 

W jaki sposób odzyskiwane są części z elektrośmieci?

Ponowne wykorzystanie odpadów elektrycznych i elektronicznych to ekologiczne rozwiązanie problemu wysypisk śmieci z materiałami niebezpiecznymi. W tym celu dokonuje się demontażu zużytego sprzętu na części, czyli recykling drugiego stopnia. Metale zawarte w urządzeniu poddaje się procesowi rozdrobnienia. W dalszej kolejności wykonuje się procesy takie jak separacja magnetyczna i elektrostatyczna. Działania te pozwalają odzyskać surowce niezbędne do produkcji kolejnych produktów elektronicznych. Tworzywa sztuczne poddane są natomiast zmieleniu - powstały materiał wykorzystuje się np. do wytwarzania kołpaków. Proces ten określany jest jako recykling trzeciego stopnia.