Jak w praktyce wygląda niszczenie dysków twardych?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do skutecznego oraz trwałego niszczenia nośników danych. Podpowiadamy, jakie metody stosowane są w przypadku niszczenia dysków twardych. Zachęcamy do uważnej lektury naszego artykułu.

niszczenie dysku trwardego

Odbiór dysków twardych od firm – jak to wygląda?

Zarówno dyski twarde, jak i inne nośniki danych, odbierane są bezpośrednio z firmy. Oczywiście klienci mogą przekazać je samodzielnie, a nawet uczestniczyć w procesie utylizacji.

Niszczenie mechaniczne – w młynie

Obecnie, największą popularnością cieszy się metoda niszczenia dysków twardych w młynie. Warto jednak wiedzieć, że pomimo że dysk zostanie zniszczony, to ten sposób utylizacji nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa. Młyn tnie dysk na mniejsze części, jednak przy użyciu specjalistycznego sprzętu, możliwe jest jego ponowne uruchomienie i odzyskanie znajdujących się na nim danych.

Niszczenie poprzez rozpuszczenie

Utylizacja metodą chemiczną uważana jest za wyjątkowo skuteczną. Dyski twarde wrzucane są do specjalnego roztworu, w którym następuje ich całkowity rozkład. Do zalet tego rozwiązania zaliczyć należy to, że rozpuszczonego dysku nie da się już odczytać. Niestety, tak jak wszystko, tak i niszczenie poprzez rozpuszczanie ma swoje wady, do największych zaliczyć należy to, że jest ono czasochłonne. Niszczenie kilku dysków może trwać bardzo długo.

Niszczenie poprzez wypalanie talerzy w dyskach

Dyski twarde można również niszczyć, poprzez wypalanie – za pomocą plazmy – znajdujących się w nich talerzy. Metoda ta, podobnie jak niszczenie poprzez rozpuszczanie, uważana jest za wyjątkowo skuteczną. Cały proces jest szybki, ponieważ dyski nie potrzebują żadnego przygotowania przed przystąpieniem do procesu niszczenia.

Dokumenty

Należy pamiętać, że firma, która podejmie się zniszczenia dysków twardych, zobowiązana jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego utylizację. Na dokumencie powinna się znajdować między innymi ilość niszczonych nośników.