Jak bezpiecznie pozbyć się starego akumulatora?

Akumulator, który się zużył może być postrzegany, jako odpad niebezpieczny, w którym znajduje się wiele substancji, które szkodliwie wpływają na człowieka oraz środowisko naturalne. Jeśli jednak zostanie on odpowiednio zrecyklingowany, to wiele z nich można ponownie wykorzystać w produkcji innych rzeczy. To, jak negatywnie taki akumulator będzie wpływał na środowisko zależy przede wszystkim więc od nas.

zużyty akumulator

Jak więc postępować z akumulatorem samochodowym?

Jednym z najlepszych wyjść będzie skup akumulatorów, gdzie bezpiecznie oddamy go do recyklingu i utylizacji. Należy pamiętać, że pod żadnym pozorem nie powinniśmy wyrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane, worków na odpady z tworzyw sztucznych czy metali. Zdecydowanie najkorzystniej jest jeśli akumulator służy nam możliwie jak najdłużej. Musimy się o niego odpowiednio dbać i co istotne kupować je jedynie od renomowanych i sprawdzonych producentów. W akumulatorach znajduje się wiele substancji i związków toksycznych, w związku z tym istotne jest odpowiednie postępowanie w ich przypadku.

Jeśli jednak recykling akumulatora zostanie przeprowadzony we właściwy sposób, to możliwe jest odzyskanie nawet 95% materiałów, z których jest on zbudowany. W ten sposób zdecydowanie ograniczamy więc jego negatywne oddziaływanie na człowieka i środowisko naturalne. Część substancji, których ponowne wykorzystanie jest niemożliwe są natomiast neutralizowane i odpowiednio zabezpieczane.

 

Co więc powinniśmy wiedzieć o zużytych akumulatorach?

Najprostszą i najwygodniejszą opcją jest zwykle pozostawienie starego akumulatora w punkcie, w którym kupujemy nowy. Innym rozwiązaniem jest bezpłatne oddanie go do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Przyjmują je również firmy zbierające odpady wpisane na listę tych, które zajmują się elektroodpadami. Ponadto często również gminy, czy organizacje ekologiczne przygotowują zbiórki zużytego sprzętu, na których można oddać również akumulatory. Jeśli nie wiemy, co zrobić z akumulatorem, to możemy również zapytać o możliwość jego oddania w każdym miejscu, które zajmuje się ich sprzedażą.