Elektrozłom – kto produkuje go najwięcej?

Nasza planeta tonie w śmieciach, i nie chodzi tu tylko o odpady takie jak plastik, makulatura czy szkło. Prawdziwym problemem współczesnej cywilizacji stają się tony elektrozłomu, czyli starej elektroniki, zużytego sprzętu AGD dużych i małych rozmiarów, niepotrzebnych telefonów i komputerów.

Z poniższego artykułu dowiesz się, kto elektrozłomu produkuje najwięcej i jak wygląda proces jego recyklingu.

elektrozłom

 

Bolączka świata rozwiniętego

Najwięcej elektrozłomu produkują kraje najbardziej zaawansowane technologicznie, wytwarzające najwięcej urządzeń z zakresu nowoczesnych technologii, a tym samym najwięcej elektrozłomu. Należą do nich:

  • Stany Zjednoczone
  • Chiny
  • Niemcy
  • Indie

przy czym najmniejszą ilość tego typu śmieci poddają recyklingowi Indie (10%), najwięcej Stany Zjednoczone (25%). A na czym ów recykling polega?

Recykling elektrozłomu

Elektroniczne śmieci, które docierają do skupu elektroniki, poddawane są obróbce mechanicznej i separacji fizycznej. Urządzenia się demontuje i dzieli na grupy metali, tworzyw sztucznych, papieru, drewna, szkła, elementów elektronicznych i odpadów niebezpiecznych.

Kolejne etapy to separacja magnetyczna, elektrostatyczna oraz prądowo-wirowa. W wyniku tych procesów otrzymuje się żelazo, frakcję nieżelazną i niemetaliczną.

Grupa metaliczna poddawana jest separacji, w wyniku której otrzymuje się z kolei miedź, srebro, glin oraz pallad. Surowce te, a także złoto i platynę, używa się na przykład następnie do produkcji plomb dentystycznych lub instrumentów muzycznych.

Prawidłowa gospodarka śmieciami, w tym elektrozłomem, stanowi obecnie jedno z największych wyzwań, stojących przed współczesną cywilizacją. Pamiętajmy zatem, aby nie wyrzucać starego telewizora czy monitora na śmietnik, tylko oddać go do odpowiedniego skupu złomu. Poszczególne drobne elementy bowiem takich elektrośmieci mogą posłużyć za budulec innych produktów. Dbajmy o naszą planetę już dzisiaj, aby zagwarantować sobie samym i naszym dzieciom lepsze jutro, bez hałd piętrzących się śmieci.