Elektrośmieci, czyli kilka praktycznych wskazówek dotyczących utylizacji

Elektrośmieci stanowią wyjątkowo dla nas kłopotliwą grupę odpadów.

Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym? Gdzie składować nie działający już sprzęt gospodarstwa domowego, teleinformatyczny, audiowizualny, oświetleniowy? Czasy, gdy wyrzucaliśmy go na śmietnik razem z innymi odpadami, bezpowrotnie minęły. Co zatem z nimi zrobić, dowiesz się z naszego wpisu.

elektrośmieci w pudełku

 

Punkty zbiórki ZSEE

Jednym ze sposobów poradzenia sobie z elektrośmieciami, zwanymi w skrócie ZSEE, jest oddanie ich do specjalnego punktu odbioru i utylizacji ZSEE. Punkty takie działają w ramach gminnych jednostek, zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych, a także są prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców.

Zamień stary na nowy

W stosunkowo najlepszej sytuacji znajdujemy się, jeśli kupujemy nowy sprzęt. Wówczas możemy pozostawić stary w sklepie, co regulują przepisy. Zgodnie z nimi konsument ma prawo oddać bezpłatnie zużyty sprzęt tego samego rodzaju, który nabywa. Pamiętajmy, że sprzedawca nie może żądać za taką usługę jakiejkolwiek opłaty.

Na ratunek serwis

Jeśli zaniesiemy stary sprzęt do serwisu w celu jego naprawy, jednak na miejscu okaże się, że naprawa jest niemożliwa, zbyt skomplikowana lub nieopłacalna, również mamy prawo nieodpłatnie pozostawić sprzęt w punkcie serwisowym.

Dlaczego elektrośmieci trzeba utylizować?

Właściwe postępowanie z tego rodzaju odpadami jest niezwykle istotne, ponieważ ZSEE zawiera niebezpieczne substancje:

  • rtęć, ołów
  • chrom
  • kadm
  • nikiel
  • PCB
  • azbest

Po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu przenikają one do gleby, wód gruntowych oraz powietrza, co powoduje zanieczyszczenie środowiska naturalnego. W ten sposób powstaje stan zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Pamiętajmy także, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zabronione jest wyrzucanie go do zwykłego śmietnika, za co grozi kara 5 000 zł. Dlatego nie opłaca się jego bezmyślne wyrzucanie.