Do czego jeszcze można wykorzystać stare części komputerowe?

Postęp technologiczny sprawia, że z każdym rokiem na rynku pojawiają się nowe sprzęty elektroniczne. Komputery są coraz bardziej wydajne, a konieczność wykonywania pracy zdalnej przyczyniła się do tego, że wielu z nas wymieniło stare sprzęty na nowe. Co jednak stało się z niepotrzebnym sprzętem?

stare klawiaturyCo zrobić z zalegającym sprzętem komputerowym?

Komputery stacjonarne, ciężkie i duże laptopy odchodzą dziś do lamusa ustępując miejsca nowoczesnym i wydajnym komputerom. W domach zaczynają królować laptopy, tablety i smartfony, które z powodzeniem mogą zastąpić wysłużony sprzęt komputerowy. Co jednak zrobić z zalegającym sprzętem czy niepotrzebnymi odtwarzaczami DVD, czy dyskami twardymi? Można oddać go na skup złomu komputerowego, gdzie specjaliści wymontują sprawne podzespoły, które następnie zostaną wykorzystane w innych urządzeniach lub poddane recyclingowi.

 

Recycling sprzętu komputerowego?

Tak to możliwe! Recycling to dziś nie tylko modne słowa, ale realne działania, których celem jest pozyskanie surowców do powtórnego wykorzystania. Jest to forma ochrony środowiska pozwalająca na zmniejszenie ilości odpadów oraz powstrzymanie nadmiernego eksploatowania zasobów naturalnych. Recyclingowi poddawane są odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, ale również elektronika. Tak jest w przypadku podzespołów komputerowych, które są bogate w wiele cennych surowców jak srebro czy złoto, nadających się do ponownego wykorzystania. Trzeba jednak pamiętać, że wewnątrz sprzętu komputerowego są elementy zawierające niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka związki chemiczne. Głównym jest ołów, rtęć czy brom, których niewłaściwa obróbka może prowadzić do niewydolności nerek, wątroby, a nawet wywołać zawał mięśnia sercowego.

 

Przebieg recyclingu sprzętu komputerowego

Recycling elektroniki przebiega dwuetapowo. Z jednej strony jest to obróbka mechaniczna polegająca na demontażu urządzeń i podzieleniu ich na elementy elektroniczne oraz niebezpieczne odpady. Elementy elektroniczne poddawane są rozdrobnieniu, obróbce fizycznej oraz procesom hydrometalurgicznym. Dzięki separacji magnetycznej lub prądowo-żwirowej otrzymuje się w procesie recyclingu żelazo, frakcję nieżelazną i niemetaliczną. Grupa metaliczna po obróbce i separacji daje możliwość pozyskania glinu, palladu, miedzi oraz srebra, które zostać ponownie wykorzystane do produkcji sprzętu gospodarstwa domowego.