Czym są poziomy recyklingu?

Ustawy oraz dyrektywy zaproponowane przez Unię Europejską zobowiązują gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu, czyli wartości liczbowych w zakresie przetwórstwa papieru, tworzyw sztucznych, szkła oraz metalu na przełomie ściśle określonych lat. Poziomy recyklingu wprowadzone zostały, aby w jak największym stopniu odpady mogły być poddane ponownemu przetwarzaniu. Ma to zminimalizować składowanie śmieci, a także usprawnić ich przetwórstwo.

sprzęt w ziemi

Zbieranie odpadów na terenie całego kraju musi mieć miejsce w sposób selektywny, a surowce, których nie można ponownie wykorzystać, powinny zostać rozdzielone od tych, przeznaczonych do recyklingu. Dzięki temu znaczna część odpadów staje się wartościowymi surowcami wtórnymi.

W rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska znajduje się wzór, pomagający obliczyć osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców.  Zawiera on łączny udział odpadów metalowych, papierowych, szklanych oraz tych z tworzyw sztucznych, a także wielomateriałowych odpadów komunalnych. Obliczanie tego wzoru różni się w zależności od wielkości miasta lub wsi, która rozlicza się z odpadów.

Jak poziomy recyklingu wpływają na ekologię?

Maksymalizacja odzysków odpadów i recykling surowców będzie możliwy do osiągnięcia dzięki kierowaniu ich przez samorządy do wyspecjalizowanych zakładów, zajmujących się przetwórstwem. Jako firma zajmująca się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyczyniamy się do maksymalizacji odzysku materiałowego odpadów z tej dziedziny. Oferowany przez nas skup elektroniki (także od osób indywidualnych) wpływa na ochronę środowiska, zmniejszając jego zanieczyszczenie.

Nie należy zapominać, iż przynoszenie złomu oraz nieużywanego sprzętu elektronicznego do naszego skupu wpływa także na możliwość osiągnięcia wyznaczonych przez Unię poziomów recyklingua oprócz tego pozwala na sukcesywną optymalizację kosztów. Także indywidualny klient oraz firma chcąca pozbyć się sprzętu elektronicznego zyskuje na jego przekazaniu, otrzymując zapłatę za oddany do utylizacji lub odzysku sprzęt. Wyrzucenie  urządzeń elektronicznych do śmieci grozi karą grzywny do 5 tysięcy złotych.