Czy zużyty laptop można traktować jako złom komputerowy?

Utylizacja złomu komputerowego podlega ściśle określonym przepisom. Niezwykle istotne jest aby wiedzieć, jakie sprzęty zaliczają się do złomu komputerowego i w jaki sposób prawidłowo je segregować. Dowiesz się tego w poniższym w artykule.

 

Złom elektroniczny a złom komputerowy – na czym polega różnica?

Złom elektroniczny, nazywany także elektrośmieciami, to różnego rodzaju zepsute lub nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd lub baterie. Do tej kategorii odpadów zaliczany jest także złom komputerowy, który obejmuje wszystkie części komputerów i laptopów. Utylizacja elektroodpadów podlega odpowiednim przepisom, które zabraniają wyrzucenia ich do zwykłego kontenera. Ma to związek z ryzykiem uwolnienia wielu szkodliwych i toksycznych dla środowiska substancji, które znajdują się w tego rodzaju odpadach. Są to m.in.: rtęć, kadm, związki bromu czy ołów. Z tego względu elektrośmieci powinny być traktowane przez użytkowników jako odpady niebezpieczne i utylizowane w sposób zgodny z prawem.

 

Gdzie oddać zużyty laptop?

Najprostszym sposobem jest oddanie przenośnego komputera do punktu skupu sprzętu elektronicznego. Dzięki temu nie tylko w prosty sposób pozbędziesz się niepotrzebnego urządzenia, ale przy okazji możesz też zarobić. Inną możliwością jest oddanie zepsutych laptopów w sklepie przy okazji kupna nowego laptopa – każdy z nich ma bowiem obowiązek nieodpłatnego pobierania zużytego sprzętu na zasadzie wymiany. Obowiązkiem poboru elektrośmieci są obciążone także gminy, na terenie których musi funkcjonować odpowiedni punkt odbioru. Wystarczy zadzwonić do wydziału ochrony środowiska w najbliższym urzędzie, by dowiedzieć się, gdzie można zostawić zużyty sprzęt. Wyrzucenie elektroodpadów w niedozwolonym miejscu grozi wysokimi karami finansowymi.

 

laptopy