Czego nie można traktować jako zużyty sprzęt elektroniczny?

Oddając sprzęt elektroniczny do recyklingu, trzeba być świadomym tego, że zalicza się do nich tylko określone prawem produkty. Oznacza to tyle, że istnieje pewna grupa sprzętu IT, którego punkt skupu może odmówić przyjęcia. O jakich urządzeniach mowa?

 

Czy warto korzystać ze skupu złomu elektronicznego?

Złożoność budowy sprzętu komputerowego wymaga określonego postępowania podczas jego demontażu. Ze względu na zastosowane w nich podzespoły, w których znajdują się różnego rodzaju związki chemiczne dyrektywy Parlamentu Europejskiego narzuciły konieczność utylizacji urządzeń IT w kontrolowanych warunkach, które uchronią zarówno osoby, jak i środowisko naturalne przed skażeniem, zatruciem m.in. ołowiem, rtęcią, kadmem czy chromem.

Co można oddać jako zużyty sprzęt elektroniczny?

Nie wszystkie przedmioty codziennego użytku, które zawierają elementy elektroniczne, mogą zostać zaklasyfikowane do jednej z dziesięciu grup tzw. elektrośmieci. Ogólnie zalicza się do nich zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie. Choć istnieją punkty, które przyjmują nie tylko elektroodpady kompletne, warto pamiętać, że ostatecznie to pracownik punktu skupu będzie decydował, czy oddawany złom będzie przyjęty. Z całą pewnością, zamiast gromadzić nieużywane urządzenia w magazynach, czy piwnicach warto pozbyć się sprzętu w bezpieczny sposób i odzyskać część pieniędzy, jaką ponieśliśmy na ich zakup. Problematyczne i wymagające sprawdzenia jest oddawanie elektrośmieci określonych kodami 16 02 14 lub 20 01 36, czyli zużyte tonery, tusze. Odpadowy toner drukarski powinien być poddany odpowiednim procesom recyklingowym, do których nie wszystkie miejsca zajmujące się przetwarzaniem sprzętu elektronicznego, komputerowego, czy też odpadów elektrycznych mają uruchomione linie recyklingowe.

 

 

złom elektroniczny