Co to jest karta przekazania odpadów?

Karta przekazania odpadów to oficjalny dokument, który służy do ewidencji i kontroli przemieszczania odpadów pomiędzy różnymi podmiotami, takimi jak wytwórcy, zbierający oraz przetwarzający odpady. Karta jest niezbędna dla wszystkich podmiotów gospodarki odpadami, które przekazują lub odbierają odpady. Dokument ten stanowi podstawę do sprawdzenia legalności oraz prawidłowości procesu gospodarowania odpadami. Co powinno się w nim znaleźć?

 

śmieci

Jakie informacje powinny być zawarte w karcie przekazania odpadów?

Karta przekazania odpadów musi zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące przekazywanych odpadów. Przede wszystkim powinna ona określać rodzaj i ilość odpadów, które są przekazywane. Kolejną ważną informacją jest sposób gromadzenia i przechowywania tych odpadów. Należy również wskazać ich pochodzenie oraz rodzaj opakowania. W dokumencie muszą się znaleźć zarówno dane wytwórcy odpadów, jak i odbiorcy, z adresem, numerem identyfikacji podatkowej oraz numerem rejestru działalności. Karta przekazania odpadów powinna także zawierać informacje o terminie przekazania odpadów oraz o transporcie.

 

Kiedy należy przygotować kartę przekazania odpadów?

Karta przekazania odpadów musi zostać sporządzona przez wytwórcę odpadów przed każdorazowym przekazaniem odpadów do innego podmiotu. Podmiot gospodarki odpadami powinien wystawić ten dokument najpóźniej w dniu przekazania odpadów, a po jego sporządzeniu przesłać je do właściwego organu prowadzącego ewidencję gospodarki odpadami w swoim regionie. W przypadku stałej umowy na odbiór odpadów karta może być wystawiana cyklicznie — np. raz na kwartał lub raz na rok. Warto pamiętać, że wszyscy uczestnicy procesu gospodarowania odpadami mają obowiązek przechowywać kopie kart przekazania odpadów przez okres 5 lat od daty ich wystawienia, gdyż mogą być one przedmiotem kontroli przez odpowiednie organy.