• slider
  • slider
  • slider

Skup elektroniki w Warszawie

Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne są zagrożeniem dla środowiska, ponieważ zawierają substancje takie jak rtęć, kadm, ołów, chrom, które po przedostaniu się do gleby, wód gruntowych lub powietrza powodują ich zanieczyszczenie. W ramach przeciwdziałania jego degradacji należy traktować je jako odpad niebezpieczny i oddać do skupu, który odpowiednio zutylizuje odebrany sprzęt, a jego wciąż wartościowe elementy przeznaczy do recyklingu. Jako działający w Warszawie skup elektroniki zajmujemy się odbiorem wyeksploatowanych urządzeń od klientów. Nienadający się do dalszego użytku sprzęt można również osobiście dostarczyć do naszego zakładu przy ulicy Kupieckiej 34. Zasięg działalności prowadzonego przez naszą firmę skupu zużytej elektroniki obejmuje Mazowsze, dlatego przyjmujemy elektrośmieci z całego województwa zarówno od firm, jak i od osób fizycznych.

Co można oddać do naszego skupu?

Głównie jesteśmy skoncentrowani na skupie złomu komputerowego przeznaczonego do utylizacji i recyklingu. Przyjmujemy nienadające się do naprawy komputery, laptopy i inny sprzęt IT oraz jego komponenty takie jak monitory, płyty główne i procesory. Ponadto jesteśmy zainteresowani odbiorem:

  • sprzętu RTV,
  • urządzeń AGD,
  • telefonów komórkowych,
  • sprzętu peryferyjnego.

Działamy również jako skup kabli miedzianych i skup akumulatorów, na co posiadamy stosowne pozwolenia.

Pozbywając się swoich elektrośmieci poprzez przekazanie ich do naszego skupu, zyskują Państwo gwarancję, że zostaną one zagospodarowane zgodnie z prawem i według wszystkich obowiązujących reguł mających na uwadze ochronę środowiska.